Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÜnal, Çiğdem
dc.contributor.authorÇelikkaya, Tekin
dc.date.accessioned12.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-11T21:53:59Z
dc.date.available12.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-11T21:53:59Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1304-4990
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/T1RreE56azU=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12513/174
dc.description.abstractBu araştırmanın temel amacı “Yapılandırmacı Yaklaşımın Sosyal Bilgiler Öğretiminde Başarı, Tutum ve Kalıcılığa Etkisi (5.Sınıf Örneği)”ni belirlemektir. Çalışma grubu, 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılında Erzurum ili Aşkale ilçesi İbrahim Polat İlköğretim Okulundaki 5-A ve 5-B şubelerinde öğrenim gören 21 erkek ve 20 kız olmak üzere toplam 41 öğrenciden oluşmuştur. 5-A sınıfında bulunan 8 erkek ve 11 kız olmak üzere toplam 19 öğrenci kontrol grubunu, 5-B sınıfında bulunan 13 erkek, 9 kız olmak üzere toplam 22 öğrenci ise deney grubunu oluşturmuştur. Araştırmada “Kontrol Gruplu Ön Test-Son Test Deneysel Desen”, verilerin analizinde Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Analizler, bilgisayarda SSPS 12.00 for Windows İstatistiksel paket programıyla yapılmıştır. Anlamlılık düzeyi 0,05 olarak kabul edilmiştir. Elde edilen bulgular, yapılandırmacı öğrenme ilkelerine göre işlenen dersin, öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersine ilişkin akademik başarıları ve öğrenilen bilgilerin kalıcılık düzeylerini arttırdığını, tutum yönünden ise bir değişiklik olmadığını göstermiştir.en_US
dc.description.abstractMain purpose of this study is to determine “The effect of constructive approach on succes, attitude and permanency at the social sciences teaching (5th Class Example)“. The universe of this study consist of totally 41 students (21 boys and 20 girls) in 5-A and 5-B classes in İbrahim Polat Primary School in Aşkale, Erzurum in the 2007-2008 education and teaching year. From the class 5-A, 8 boys and 11 girls, totally 19 students were used as a control group and also from the class 5-B, 13 boys and 9 girls, totally 22 students were used as an experiment group. Pre-test - last test with control group experimental figure‘‘ was used in the experiment. Mann-Whitney U test was used for analizing the data.This analysises were made by using package program SSPS 12.00 for Windows (Statistical Package for the Social Sciences). Meaningfulness level is accepted as 0.05. As a conclusion of findings, teaching a subject with constructivist learning principles, increase the students‘ academic success in Social Sciences and rememberance level what they learn , but there is no change in attitude side.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYapılandırmacı yaklaşımen_US
dc.subjectSosyal Bilgileren_US
dc.subjectTutum ve Kalıcılıken_US
dc.subjectBaşarıen_US
dc.subjectConstructivist approachen_US
dc.subjectSocial Sciencesen_US
dc.subjectSuccessen_US
dc.subjectAttitude and Permanency.en_US
dc.subjectSosyal Bilimler Tarihien_US
dc.titleYapılandırmacı yaklaşımın sosyal bilgiler öğretiminde başarı, tutum ve kalıcılığa etkisi (5. sınıf örneği)en_US
dc.title.alternativeThe effect of constructive approach on success, attitude and permanency at the social sciences teaching (5th class example)en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAtatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.contributor.departmentKırşehir Ahi Evran Üniversitesien_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage197en_US
dc.identifier.endpage212en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record