Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorIşıksalan, Sevim Nilay
dc.date.accessioned12.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-11T21:54:30Z
dc.date.available12.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-11T21:54:30Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn2147-1037
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRFMk5qQXdNQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12513/406
dc.description.abstractBu araştırma, yapılandırmacı yaklaşım doğrultusunda, “metin” odaklı sınıflama esasına göre hazırlanan 2005 Türk Edebiyatı Dersi 9. sınıf öğretim programının uygulanma sorunlarını saptamak ve bu konuda öğretmenlerin görüş ve önerilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 2007-2008 öğretim yılında, Eskişehir?de çeşitli lise tiplerinde görev yapan 180 Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenine uygulanan anket verileri esas alınarak yapılan araştırmada okul tipi, meslek kıdemi ve mezuniyet değişkeni kullanılmıştır. Elde edilen veriler, ki-kare testine göre yorumlanmış, bu testin uygulanamadığı yerlerde de sıra puanı esas alınmıştır. Yeni öğretim programı hakkında yeterince bilgilendirilmediklerini belirten öğretmenler, metin odaklı sınıflama anlayışını, yazın öğretimi açısından yararlı bulmuşlardır. Ancak, programın öğrencinin bilişsel, ruhsal ve dilsel gelişim düzeylerinin üzerinde, akademik derinlikte ve kapsamlı bir çerçevede hazırlandığı görüşündedirler. Öğretmenlerin tamamı, yeni yöntem ve yaklaşımların farklı örneklerle tanıtıldığı ayrıntılı bir edebiyat rehberlik kitabına gereksinim duymaktadırlar.en_US
dc.description.abstractThis research was conducted to determine the application problems of 2005 Turkish literature courses 9th class education programme prepared according to text based classification in the aspect of constructivist approach and to define teachers‟ views and suggestions for this subject. In the 2007-2008 education year, school type, occupation seniority and graduation variables were used in the questionnaire which was applied to 180 Turkish Language and Liteature teachers working in several types of high schools in Eskişehir. The data were interpreted according to chi-square test and rank point was used where chi-square test was not applied. The teachers pointed out that they were not informed about new education programme adequately found the text based classification useful in aspect of teaching writing. However, they thought that the program was above student‟s spiritual, language level in an academic depth and comprehensive frame. All of teachers needed a literature guide book showing new methods.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.title2005 Türk Edebiyatı dersi öğretim programının değerlendirilmesi: Eskişehir örneğien_US
dc.title.alternativeThe eveluation of 2005 Turkish literature course teaching pogramme: Eskişehir sampleen_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalAhi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentKırşehir Ahi Evran Üniversitesien_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage15en_US
dc.identifier.endpage40en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record