Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorHarmancı, Nagihan Fatma
dc.date.accessioned2024-01-23T07:16:12Z
dc.date.available2024-01-23T07:16:12Z
dc.date.issued2023en_US
dc.date.submitted2023-08
dc.identifier.citationHarmancı, Nagihan Fatma. Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Ergenliğin Hastalık Deneyimleri: Fenomenolojik Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2023.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12513/5444
dc.description.abstractBu araştırmada Kronik Böbrek Yetmezliği tanısına sahip 18 yaş altı ergenlerin tanı sürecinde neler yaşadığını, hangi duyguları hissettiğini, hastalığın yaşamlarını nasıl etkilediğini ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma deseni içinde yer alan fenomenolojik yaklaşıma dayalı olarak yürütülmüştür. Araştırmanın verileri Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Nefroloji Polikliniğinde 18 şubat 2022 – 1 Mayıs 2023 tarihleri arasında toplanmıştır. Amaçlı örneklem yönteminden ölçüt örneklem yöntemi kullanılmıştır. Çocuk Nefroloji Polikliniğine başvuran Kronik Böbrek Yetmezliği tanısı bulunan 10 kişi çalışmaya katılmıştır. Verilerin analizinde MAXQDA 2022 programı kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda Hastalık Öncesi Deneyimler, Hastalık Sürecinde Yaşanan Deneyimler ve Geleceğe Yönelik Beklentiler olmak üzere üç ana tema elde edilmiştir. Sonuç olarak, Kronik Böbrek Yetmezliği tanısına sahip 18 yaş altında ki ergenlerin hastalıklarını nasıl algıladıkları ve günlük yaşam deneyimlerinin fenomenolojik etkilerinin daha iyi anlaşılması sağlanmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKırşehir Ahi Evran Üniversitesi- Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectErgenliken_US
dc.subjectkronik böbrek yetmezliğien_US
dc.subjectinsan deneyimien_US
dc.subjectniteleyici araştırmaen_US
dc.titleKronik Böbrek Yetmezliği Olan Ergenlerin Hastalık Deneyimleri: Fenomenolojik Bir Araştırmaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record