Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKodak, Muhammed İhsan
dc.date.accessioned2024-01-25T08:32:08Z
dc.date.available2024-01-25T08:32:08Z
dc.date.issued2023en_US
dc.date.submitted2023
dc.identifier.citationKodak, Muhammed İhsan. Artroskopik Rotator Kılıf Tamiri Yapılan Hastalarda Erken Dönem Kinezyobant Uygulamasının Ağrı, Ödem Ve Fonksiyon Üzerine Etkisinin İncelenmesi. Doktora Tezi. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, 2023.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12513/5445
dc.description.abstractKinezyobantlamanın cerrahi sonrası etkileri ile ilgili literatürde çok az çalışma vardır. Çalışmamızın amacı artroskopik rotator kılıf tamiri sonrası kinezyobantlamanın etkinliğini araştırmaktır. Çalışmaya artroskopik rotator kılıf tamiri yapılan 45 hasta dâhil edildi. Katılımcılar randomize olarak kinezyobantlama (KT, n=15), sham bantlama (ST, n=15) ve kontrol (n=15) olarak 3 gruba ayrıldı. Çalışmaya katılan tüm bireylere konservatif fizyoterapi programı uygulandı. Konservatif fizyoterapi programı cerrahi sorası ilk 6 haftalık süreyi kapsıyordu. KT grubundaki hastalara ek olarak kinezyobantlama yapıldı. ST grubundaki hastalara ek olarak sham bantlama yapıldı. Tedavi boyunca tüm hastaların ağrı (visüel analog skala), ödem ve fonksiyonel skorları (Western-Ontario Rotator Cuff İndeksi, Modifiye Constant-Murley Omuz Skoru, Revize Oxford Omuz Skoru, Omuz Ağrı ve Disabilite İndeksi) belirli aralıklar ile değerlendirildi. Grupların başlangıç özellikleri homojendi (p>0.05). Üç grubun zamana göre tüm değerlendirme parametrelerinde anlamlı olarak geliştiği görüldü (p<0.05). Sonuçlar grup*zaman etkileşimleri açısından incelendiğinde tüm parametrelerde gruplar arasında fark yoktu (p>0.05). Çalışma sonuçlarına göre artroskopik rotator kılıf tamiri sonrası kinezyobantlamanın etkinliği saptanmadı.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherKırşehir Ahi Evran Üniversitesi- Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleArtroskopik Rotator Kılıf Tamiri Yapılan Hastalarda Erken Dönem Kinezyobant Uygulamasının Ağrı, Ödem Ve Fonksiyon Üzerine Etkisinin İncelenmesien_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record