Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSbehat, Lubna
dc.date.accessioned2024-01-25T08:51:11Z
dc.date.available2024-01-25T08:51:11Z
dc.date.issued2022en_US
dc.date.submitted2022-12
dc.identifier.citationSbehat, Lubna Q. K. Hemşirelik Öğrencilerinin Bebek Beslenmesine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, 2023.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12513/5446
dc.description.abstractYeterli ve dengeli beslenme, kişinin yaşamı boyunca sağlıklı olması için gereklidir. Doğru beslenme yaşamın ilk yıllarında başlar ve kronik hastalık riskinin en aza indirilmesinde ve sağlıklı bir zihinsel ve fiziksel gelişimin desteklenmesinde kritik bir role sahiptir. Anne sütü, bebeğin hayatının ilk altı ayındaki tüm besinsel ihtiyacı karşılar. Altı aydan sonra bebeklere anne sütüne ek olarak ek gıdaların başlanması gerekir. Hemşireler, anne ve bebeğe sürekli bakım veren sağlık personeli olarak bebek beslenmesi konusunda bilgi ve danışmanlık sağlamaktan sorumludurlar. Hemşireler annelere yenidoğan bebeklerinin sağlığını korumak ve sürdürmek sağlamak için ihtiyaç duydukları yardımı ve bilgiyi sağlayabilirler. Dolayısıyla öğrencilik yıllarından itibaren hemşirelerin bebek beslenmesine ilişkin bilgi ve tutumlarını arttırmak gerekir. Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırma, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde okuyan 609 hemşirelik öğrencisi ile yapılmıştır. Araştırmanın verileri; hemşirelik öğrencilerinin tanıtıcı özellikleri, anne sütü ve ek gıda ile ilgili düşüncelerinin sorgulandığı anket formu ve IOWA Bebek Beslenmesi Tutum Ölçeği ile toplanmıştır. Öğrencilerin çoğunun 21 yaş ve üzeri, bekar kadınlar olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin %30’unun 1.sınıf olduğu görülmektedir. Öğrencilerin yarısı derslerde ve derslerin dışında anne sütü ve ek gıdalara ilişkin bilgi aldığını belirtmiştir. Öğrencilerin IOWA Bebek Beslenmesi Tutum Ölçeği’nden aldıkları puan ortalamasının 61.91±8.04 şeklinde orta düzeyde olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin cinsiyet, yaş, okudukları sınıf ve çocuk sahibi olma durumları ile bebek beslenmesine ilişkin tutumları arasında istatistiksel olarak anlamlılık bulunmuştur. Kadın, 21 yaş ve üzeri, dördüncü sınıf ve çocuğu olan öğrencilerin tutum puanlarının diğerlerine göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Derslerde ve derslerin dışında bebek beslenmesine ilişkin bilgi alma durumları, doğum, kadın sağlığı ve hastalıkları ile perinatoloji hemşireliği derslerinde aldıkları bilgiler ve anne sütü ile ek gıdaya ilişkin yeterli bilgiye sahip olma durumları ile ölçekten aldıkları puan ortalaması arasında da anlamlılık saptanmıştır. Sonuç olarak; hemşirelik öğrencilerinin bebek beslenmesine ilişkin tutumlarını etkileyen faktörler dikkate alınarak öğrencilere konu ile ilgili daha detaylı bilgilendirme eğitimleri verilebilir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKırşehir Ahi Evran Üniversitesi- Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAnne sütüen_US
dc.subjectBebek beslenmesien_US
dc.subjectEk gıdaen_US
dc.subjectHemşirelik öğrencisien_US
dc.titleHemşirelik Öğrencilerinin Bebek Beslenmesine İlişkin Tutumlarının İncelenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record