Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAl-Dulaımı, Layth Abdulhameed Jabbar
dc.date.accessioned2024-02-08T10:10:07Z
dc.date.available2024-02-08T10:10:07Z
dc.date.issued2023en_US
dc.date.submitted2023-09
dc.identifier.citationAl-Dulaımı, Layth Abdulhameed Jabbar, Al-Hilla Şehrindeki Çocuk Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin Çocuklarda Ağrı Yönetimi Hakkındaki Bilgi Düzeyleri, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, 2023.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12513/5452
dc.description.abstractAğrı, çocuklar için yaygın bir deneyimdir ve genellikle bir çocuğun hastanede geçirdiği zamanın en rahatsız edici kısmı olarak kabul edilir. Hemşirelerin ağrı yönetimi konusundaki bilgi eksikliği, çocuğun hastanede kalışını ve iyileşme sürecini olumsuz etkilemektedir. Bu çalışma Al-Hilla ilindeki çocuk hastanelerinde çalışan hemşirelerin çocuklarda ağrı yönetimi konusundaki bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırma 01.10.2022 ve 28.02.2023 tarihleri arasında, Al-Hilla’da bulunan Al-Noor Çocuk Hastanesi, İmam Sadık Eğitim Hastanesi, Babil Çocuk ve Doğum Hastanesi’nde çalışan 255 hemşire ile gerçekleştirilmiştir. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu ve Çocuklarda Ağrı Yönetimi Bilgi Formu ile toplanmıştır. Veri analizinde tanımlayıcı istatistikler ve Ki-Kare testi kullanılmıştır. Çalışmaya katılan hemşirelerin çoğunluğu kadın, 30 yaş altı, evli ve lisans mezunudur. Çocuk hastanelerinde çalışan hemşirelerin ağrı yönetimi konusundaki bilgi düzeylerinin orta düzeyde olduğu, hemşirelerin eğitim düzeyleri ve çalıştığı birimin bilgi düzeylerinde anlamlı fark yarattığı saptanmıştır. Araştırmanın sonuçları doğrultusunda hemşirelerin ağrı yönetimi bilgilerini geliştirecek eğitim programlarının planlaması ve ileri düzey araştırmaların yapılması önerilir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKırşehir Ahi Evran Üniversitesi- Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAğrı yönetimien_US
dc.subjectçocuken_US
dc.subjecthemşireen_US
dc.titleAl-Hilla Şehrindeki Çocuk Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin Çocuklarda Ağrı Yönetimi Hakkındaki Bilgi Düzeylerien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record