Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKorkmaz, Hakan
dc.date.accessioned2024-02-08T11:15:03Z
dc.date.available2024-02-08T11:15:03Z
dc.date.issued2023en_US
dc.date.submitted2023-08
dc.identifier.citationKorkmaz, Hakan. Çocuk Acil Servisine Ağrı Şikayeti İle Başvuran Çocukların Ebeveynlerinin Ağrı İnançları Ve Etkileyen Faktörler. Yüksek Lisans Tezi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, 2023en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12513/5453
dc.description.abstractAğrı inançlarını etkileyen faktörlerin bilinmesi, yaygın bir sorun olan ağrının kontrol altına alınmasında önemlidir. Çalışmanın amacı, Çocuk acil servisine ağrı şikayeti ile başvuran çocukların ebeveynlerinin ağrı inançları ve etkileyen faktörlerin değerlendirilmesidir. Tanımlayıcı türdeki bu çalışma, Konya Şehir Hastanesi Çocuk Acil Servisine çocuklarını ağrı şikayetiyle getiren gelişigüzel örnekleme yöntemi ile seçilen 350 ebeveyn ile yapılmıştır. Verilerin toplanmasında tanıtıcı özelliklere ilişkin bilgi formu ve ağrı inançları ölçeği kullanılmıştır. Araştırmaya katılan ebeveynlerin “Ağrı inançları ölçeği puanı” genel ortalaması 2,5±0,78, “Psikolojik inançlar puanı” ortalaması 2,08±1,07, “Organik inançlar puanı” ortalaması 2,78±0,86 olarak saptanmıştır. Ebeveynlerin psikolojik inançlarının cinsiyet, eğitim seviyesi, yaşadığı yer ve ekonomik durum değişkenlerinden etkilendiği belirlenmiştir. Ebeveynlerin organik inançlarının, ebeveynlerin hastaneye getirdiği kaçıncı çocuğunun olduğu, çocuğunun kronik bir hastalığının olup olmadığı ve tedavi uygulama durumundan etkilendiği belirlenmiştir. Ağrı inançları ölçeği toplam puanını ise ebeveynlerin eğitim seviyesi, yaşadığı yer ve çocuğunun kronik bir hastalığının olup olmaması etkilemektedir. Araştırmada, bazı sosyo-demografik özelliklerin ebeveynlerin ağrı inancını etkilediği belirlenmiş olup ebeveynlerin ağrı inançlarını değerlendirmeye yönelik çalışmaların farklı bölgelerde kültürel faktörleri içine alarak değerlendirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKırşehir Ahi Evran Üniversitesi- Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAğrıen_US
dc.subjectİnançlaren_US
dc.subjectSosyal değerleren_US
dc.subjectEbeveynleren_US
dc.titleÇocuk Acil Servisine Ağrı Şikayeti İle Başvuran Çocukların Ebeveynlerinin Ağrı İnançları Ve Etkileyen Faktörleren_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record